Tenisový loket

(Radiální laterální(1) epikondylitida(2) pažní kosti)

Co to je?

Nejčastější entezopatie (onemocnění svalových a šlachových úponů) loketního kloubu, vyskytuje se u 1-3% naší populace, muži i ženy jsou zastoupeny stejně, průměrný věk nemocného je 45 let.

Akutní forma:

 • vzniká po nezvyklé event. fyzicky náročné práci nebo dlouhodobé stereotypní práci (např. štípání dřeva, zahradničení, zednické práce, šroubování, sport, psaní na PC...)
 • jedná se o funkční poruchu z přetížení svalů na předloktí (m. supinator, natahovače zápěstí a prstů) a svalů paže (dvouhlavý sval pažní), která se upínají nebo začínají na zevním epikondylu(2) pažní kosti.

 

Chronická forma:

 • obtíže trvající déle jak 6 týdnů na základě dlouhodobého chron. přetížení, nebo při nesprávné terapii event. vznikem organ. změn v obl. loketního kloubu
 • opět se může jednat pouze o funkční poruchu, ale častěji jsou již přítomny organ. změny - jizvy (po obstřicích, nadužívání ultrazvuku či laseru...), regresivní a degenerativní změny v obl. kolemkloubních vazů nebo v obl. hlavičky vřetení kosti.

 

Jak se projevuje?

 

 • bolesti v obl. zevní strany lokte, max. při úchopu, bolest může vyzařovat na předloktí nebo na paži
 • vypadávání předmětů z ruky
 • snížení svalové síly
 • v klidu bolesti ustupují a při opětovné zátěži opět nastupují

 

Diagnostika:

 

 • anamnéza + klinické obtíže
 • fyzikální vyšetření - nejdůležitější
 • pomocné vyšetření (RTG, termografie, scintigrafie, neurologické vyšetření)

 

Co nemoc může napodobovat?

 

 • úžinové syndromy
 • cerviko-brachiální syndrom
 • úrazy
 • systémová onemocnění (reumatoidní arthritida, dna, cukrovka, artróza)
 • nitrokloubní tělíska

 

Jak se léčí?

 Konzervativní léčba:

 1. Funkční léčba - postizometrické relaxace přetížených svalů, manipulační léčba lokte, měkké techniky na subperiostální tkáně, desenzibilizace (hlazení), změna pracovního stereotypu, ošetření blokád krční a hrudní páteře.
 2. Medikamentózní léčba - masti + krémy, tablety (analgetika, protizánětlivé léky), obstřiky (analgetika, kortikoidy)
 3. Elektroterapie - iontoforéza, diadynamik - akutní formy
 4. Ultrazvuk - akutní formy
 5. Ozáření - chronické formy
 6. Laser - chronické formy
 7. Rázové vlny

Pozn.: u akutní formy onemocnění preferujeme terapii uvedenou pod bodem 1, špatná indikace, nadměrná aplikace metod 2-7 může vést k přechodu akutní formy onemocnění do chronického stádia!!!

 

 Operační léčba:

 • kdy? - selhání konzervativní terapie (délka léčby více jak 3 měs.) při opakovaných recidivách onemocnění
 • provedení: v celkové anestesii nebo znecitlivění celé horní končetiny, ambulantně ev. za hospitalizace
 • princip: povolení tahu natahovačů předloktí, odstranění jizevnatých struktur, odstranění tkání s degenerativními změnami
 • pooperační období:
  • ev. doba hospitalizace cca 5dní
  • fixace končetiny sádrou cca 5-7dní
  • RHB časná - magnetoterapie, péče o jizvu, po 14dnech LTV, funkční léčba, nácvik autorehablitace
  • pracovní neschopnost 8-12 týdnů
  • plná pracovní zátěž za 5 měs. od operace

 

Jedná se o relativně časté onemocnění, které je pro nemocného velmi obtěžující, neléčené event. nesprávně léčené může pacienta invalidizovat.

Vysvětlivky:
(1) radiální - laterální = na zevní nebo palcové straně končetiny
(2) epikondil = nadkloubní hrbolek