Ceník služeb

A. Poplatky za zdravotní výkony
nehrazené ze zdravotního pojištění+)

Platnost od 22.1.2024

Poř. číslo Označení služby *) Částka v Kč vč. DPH DPH 
01. Kosmetická úprava dolních víček 16000 Kč 12 %
02. Kosmetická úprava horních víček 13000 Kč 12 %
03. Kosmetická úprava boltce (1 strana)  10000 Kč 12 %
04. Kosmetická úprava boltců (obě strany) 16000 Kč 12 %
05. Korekce ušního lalůčku (1 strana) 2000 Kč 12 %
06. Excize z kosmetické indikace první tři ložiska 1500 Kč 12 %
07. Excize z kosmetické indikace (každá další excize) 300 Kč 12 %
08. Excize z kosmetické indikace velká (1 ložisko) 2400-5000 Kč 12 %
09. Kosmetická úprava obličeje - face lift 49000 Kč 12 %
10. Kosmetická úprava obličeje - face lift s platysmoplastikou 59000 Kč 12 %
11. Kosmetická úprava čela - browlift 29000 Kč 12 %
12. Modelace jednoho prsu - symetrizace 20000 Kč 12 %
13. Modelace prsů 39000 Kč 12 %
14. Zmenšení prsů z kosmetických důvodů 49000 Kč 12 %
15. Zvětšení prsů - augmentace (bez implantátu) 29000 Kč 12 %
16. Zvětšení prsů - augmentace - s modelací (bez implantátu) 49000 Kč 12 %
17. Odstranění prsní žlázy u gynekomastie (1 strana) 15000 Kč 12 %
18. Odstranění prsní žlázy u gynekomastie (obě strany) 30000 Kč 12 %
19. Korekce vpáčené bradavky (1 strana) 3000 Kč 12 %
20. Zmenšení dvorce (1 strana) 5500-13000 Kč 12 %
21. Zmenšení dvorce (obě strany) 10000-18000 Kč 12 %
22. Dermolipektomie převislého břicha vč. diastazy - abdominoplastika 49000 Kč 12 %
23. Limitovaná dermolipektomie převislého břicha bez posunu pupku - miniabdominoplastika 39000 Kč 12 %
25. Dermolipektomie valů paží (obě strany) 40000 Kč 12 %
27. Liposukce podbradku 15000 Kč 12 %
28. Liposukce (1 oblast z těchto: břicho, kolena, stehna ...) 20000 Kč 12 %
30. Dermabraze obličeje 16000 Kč 12 %
31. Dermabraze periorálně 4500-12000 Kč 12 %
32. Dermabraze mimo obličej do 25 cm2 2000-9500 Kč 12 %
33. Dermabraze za každý další 1 cm2 50 Kč 12 %
34. Korekce jizvy - malá do 5 cm 1200 Kč 12 %
35. Korekce jizvy - střední 5-20 cm 2400 Kč 12 %
36. Korekce jizvy - velká nad 20 cm 12500 Kč 12 %
37. Korekce více jizev 16000 Kč 12 %
38. Lipografting (transplantace autologního tuku) do 30 ml 15500 Kč 12 %
39. Lipografting (transplantace autologního tuku) nad 30 ml od 24000 Kč 12 %
40. Labioplastika 19000 Kč 12 %
41. Aplikace botulotoxinu (jedna oblast z těchto: čelo, glabella, crow feets)  3000 Kč 12 %
42. Aplikace botulotoxinu - axilla (obě strany) 10000 Kč 12 %
43. Aplikace fillery (výplně) od 3000 Kč 12 %
44. Piersing, náušnice 500 Kč 12 %
45. Převazy (podle rozsahu) 150-250 Kč 12 %
46. Kosmetická konzultace 350 Kč 12 %
47. Poskytnutí zdrav. péče pro občany EU ze zdravot. pojištění dle seznamu zdravotních výkonů (cena za 1 bod)**) 1,33 Kč § 58
48. Operační výkon na vyžádání pac. mimo pracovní dobu 7 - 15.30 hod. (příplatek na zvýšené náklady + zákl. pomůcka péče o jizvu) 5000 Kč 12 %

 

B. Poplatky za stravování a ubytování

Platnost od 22.1.2024

Poř. číslo Označení služby *) Částka v Kč vč. DPH DPH
  Lůžková část - pokoje:    
01. Nadstandard jednolůžkový, příplatek (ruka) 1000 Kč § 58
02. Jednolůžkový, přímá úhrada (kosmetika) 1600 Kč 12 %
03. Dvoulůžkový, přímá úhrada (kosmetika) 1000 Kč 12 %
04. Doprovod pacienta nad 6 let, přímá úhrada 500 Kč 12 %
05. dítě navíc, přímá úhrada 330 Kč 12 %
  Pavilon C - ubytování:    
09. Stážisti 200 Kč 12 %
10. Studenti (praxe) 100 Kč 12 %
11. Ostatní 300 Kč 12 %
  Stravování - viz samostatný ceník stravovacího provozu.    

Jednolůžkový pokoj = využito jedno lůžko v dvoulůžkovém pokoji (dle aktuální volné kapacity).

Pozn. Individuální požadavky na stravování se řeší po dohodě se stravovacím provozem.

+) Ceník poskytovaných služeb nezahrnutých v seznamu zdravotních výkonů a ceník služeb poskytovaných na žádost pacientů nebo jiných objednavatelů nad rámec úhrad z veřejného zdravotního pojištění.
*) Cena v rámci rozsahu je určena dle volené anestezie a nezahrnuje hospitalizační pobyt. Ceny výkonů jsou základní, podle rozsahu výkonu mohou být upraveny.
**)   K celkové částce bude připočítána cena skutečně spotřebovaného zdravotnického materiálu a léčiv.

 

C. Administrativní a zdravotní výkony

Platnost od 1.1.2024

Poř. číslo Označení služby *) Částka v Kč vč. DPH DPH
01. Vyšetření s vystavením lékařské zprávy (za každých zap.30 min.) 380 Kč 12 %
02. Posouzení zdravotního stavu (trvalých následků po úrazu, hodnocení ztížení společenského uplatnění nebo bolestné, posudek pro komerční pojišťovnu apod.) 650 Kč 21 %
03. Ostatní vystavovaná potvrzení 200 Kč 21 %
04. Administrativní činnost lékaře související se zapůjčením zdravotnické dokumentace + doporučené poštovné***) 151 Kč 21 %
05. Lékařská zpráva o prvotním výsledku prohlídky zraněné osoby (administrativní výkon) + doporučené poštovné***) 151 Kč 21 %
06. Vyjádření (potvrzení) lékaře o zdravotním stavu osoby pro státní zastupitelství nebo soud + doporučené poštovné***) 151 Kč 21 %
07. Výpis ze zdrav. dokumentace (za každých započatých 15 min.) 200 Kč 21 %
08. Mimořádně rozsáhlé vyhledání informací v souvislosti s poskytováním informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za každou započatou hodinu 600 Kč 21 %
09. Kopírování dokumentů - jednostranné, ČB 2 Kč 21 %
10. Kopírování dokumentů - oboustranné, ČB 4 Kč 21 %
11. Skenování, jedna strana 2 Kč 21 %
12. Vypálení obrazové dokumentace na CD/DVD na vlastní žádost 100 Kč 21 %
13. Technické nosiče dat (CD/DVD) 10 Kč 21 %
  Další:    
14. Odeslání zásilky - dle platného sazebníku poskytovatele poštovních služeb Dle sazebníku -
15. Denní sazba za stáž lékaře z jiného zdravotnického zařízení  300 Kč 21 %
16. Denní sazba za stáž nelékaře 200 Kč 21 %
17. Regulační poplatek za pohotovostní službu **) 90 Kč 0 %

Pozn. Individuální požadavky na stravování se řeší po dohodě se stravovacím provozem.

+) Ceník poskytovaných služeb nezahrnutých v seznamu zdravotních výkonů a ceník služeb poskytovaných na žádost pacientů nebo jiných objednavatelů nad rámec úhrad z veřejného zdravotního pojištění.
++) Dle § 16a, zákona č. 48/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů.         
Od regulačních poplatků jsou osvobozeny osoby dle tohoto zákona.        
***)   Pro min. práce a sociálních věcí, min. vnitra a min. spravedlnosti (Věstník MZ ČR čá. 11/2023)