Léčebný program

Dominantní:

  • diagnostika a léčba vrozených vad ruky
  • ošetření všech úrazů ruky mimo replantaci
  • léčení poúrazových vad ruky
  • léčení reumatického a degenerativního postižení ruky
  • léčení nemocí ruky z přetížení
  • léčení vrozených, poúrazových a onkologických defektů tkání ruky

Doplňkový:

  • diagnostika a léčba ostatních vrozených vad (mimo rozštěpových a urogenitálních)
  • ošetření úrazů vzhledem k lokalitě a dostupnosti
  • rekonstrukční chirurgie vrozených, poúrazových a onkologických defektů tkání na jiných částech těla
  • hrazené kosmetické výkony